Residence in Filothei

                   Design & Construction of two story residence

                   Design Team: Sofia Apergi, Matina Karava, Myrto Kirli - Florou, Giorgos Anastasiadis

                   Photos by: Costas Pigadas