My Mykonos Hotel in Mykonos

                   Design & Total reconstruction and renovation of exterior and interior spaces

                   Design Team: Sofia Apergi, Matina Karava, Giorgos Anastasiadis, Myrto Kirli - Florou 

                   Photos by: Ioanna Roufopoulou