The Wild by Interni Hotel in Mykonos

                   Design & Total reconstruction and renovation of exterior and interior spaces

                   Design Team: Sofia Apergi, Matina Karava, Ira Papadaki - Maragkou, Giorgos Anastasiadis 

                   Photos by: Margarita Nikitaki, Yiorgos Skordakis