Κατοικία στην Πλάκα

                   Γενική ανακατασκευή διατηρητέας κατοικίας