Κατοικία στο Ψυχικό

                   Γενική κατασκευή διώροφης κατοικίας με υπόγειο