Κατοικία στη Βούλα

                   Ανακατασκευή διαμερίσματος και υπερκείμενου δώματος με πισίνα, bar και barbeque