Κατοικία στη Φιλοθέη

                   Μελέτη & Κατασκευή διώροφης κατοικίας με υπόγειο και περιβάλλοντα χώρο

                   Ομάδα μελέτης: Σοφία Απέργη, Ματίνα Καραβά, Μυρτώ Κυρλή - Φλώρου, Γιώργος Αναστασιάδης

                        Φωτογράφηση: Κώστας Πηγαδάς