Κατοικία στην Κάρυστο

                   Γενική κατασκευή κατοικίας