Γραφεία της 'Π&Κ' Χρηματιστηριακή

                   Ανακαίνιση - διαμόρφωση χώρων γραφείων κτιρίου τριών ορόφων