Κτίριο Γραφείων 'EFG - EUROBANK'

                   Διαμόρφωση κτιρίου γραφείων 4 ορόφων 

                   για τη στέγαση υπηρεσιών της τράπεζας