Εργοστάσιο της 'Korres Natural Products'

                   Ανακατασκευή - διαμόρφωση εσωτερικών χώρων