Ξενοδοχείο 'Χανδρής' Θεσσαλονίκη - πιλοτικά δωμάτια

                   Κατασκευή τριών πιλοτικών δωματίων

                   Φωτογράφηση: Βαγγέλης Πατεράκης