Ξενοδοχείο 'Πλειάδων Γη' Mountain Spa & Resort

                   Αποπεράτωση κεντρικού κτιρίου και Η/Μ εγκαταστάσεις περιβάλλοντος  χώρου