Ξενοδοχείο 'Metropolitan' Χανδρής

                   Ανακατασκευή Lobby και αιθρίου ξενοδοχείου