Ξενοδοχείο Nimbus στη Μύκονο

                   Γενική ανακατασκευή και ανακαίνιση εσωτερικών χώρων

                   Μελέτη: AIRTEC σε συνεργασία με MAETA Design

                   Ομάδα μελέτης AIRTEC: Σοφία Απέργη, Ματίνα Καραβά, Γιώργος Αναστασιάδης, Βασιλική Μπακάλη, Ήρα Παπαδάκη

                   Φωτογράφηση: Ιωάννα Ρουφοπούλου