Ξενοδοχείο My Mykonos στη Μύκονο

                   Μελέτη & Γενική ανακατασκευή, ανακαίνιση εσωτερικών χώρων και διαμόρφωση
                   περιβάλλοντος χώρου

                   Ομάδα μελέτης: Σοφία Απέργη, Ματίνα Καραβά, Γιώργος Αναστασιάδης, Μυρτώ Κυρλή - Φλώρου 

                        Φωτογράφηση: Ιωάννα Ρουφοπούλου