Κατάστημα 'OIKOS' στο Κολωνάκι

                   Ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση καταστήματος