Κατάστημα 'Lousso' στην Αράχωβα

                   Ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση καταστήματος