Κατάστημα 'Foss'

                   Ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση καταστήματος