Καταστήματα 'Beautyworks' στην Κηφισιά

                   Ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση καταστήματος